ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №33" КМР

 

Правила прийому

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу створюється для дітей віком від двох до  шести (семи) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Який порядок прийняття дітей до такого закладу? На що слід звернути особливу увагу?

 

Шляхом спеціально організованого процесу розвитку дітей, навчання, виховання у комплексі з корекційно - розвивальною,  лікувально-оздоровчою роботою, спільними зусиллями педагогів, батьків, медичних працівників досягається головна мета - забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, зміцнення їхнього здоров'я, сформованості певного рівня розвитку, життєздатності кожної особистості. Така багатогранна змістовна системна діяльність проводиться в дошкільних навчальних закладах (групах) компенсуючого типу. Існують єдині вимоги щодо комплектування цих закладів (груп). Порядок комплектування регламентується спільним наказом Міністерства освіти та науки України та Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу» від 27 березня 2006 р. № 240/165, статутами навчальних закладів.

Своєчасне виявлення дітей, поінформованість батьків про необхідність надання дітям корекційної допомоги фахівцями, про наявність дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, де можлива корекція порушень фізичного та (або) розумового розвитку в дитини, ознайомлення з порядком оформлення дитини в спеціальну групу є обов'язком працівників різних інституцій:

 • дільничних лікарів-педіатрів, логопедів, психологів, лікарів-психіатрів, неврологів дитячих поліклінік;
 • консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій різних рівнів;
 • спеціалістів управлінь освіти;
 • керівників, заступників керівника, практичних психологів, соціальних педагогів, дефектологів (учителів-логопедів, олігофренопедагогів, тифлопедагогів, сурдопедагогів), медичного персоналу навчальних закладів.

Прийняття дітей до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу здійснюється керівником навчального закладу протягом календарного року на підставі документів, які надають батьки або особи, які їх замінюють. Надаються такі документи:

 • заява;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • направлення місцевого органу управління освітою;
 • висновок психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК);
 • індивідуальна медична картка дитини за типовою формою № 026/у;
 • довідка про щеплення за формою № ОбЗ/о;
 • медична довідка дільничного лікаря про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення.

Комплектування груп дошкільного навчального закладу компенсуючого типу

Комплектування груп здійснюється за віковим принципом з урахуванням характеру та рівня виявлених порушень розвитку. Кількість дітей у групі дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу визначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садка) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20 лютого 2002 р. № 128 (див. таблицю).

 

Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу

Групи для дітей

Наповнюваність не

повинна

перевищувати

глухих, сліпих, зі складними дефектами розвитку

6

зі зниженим слухом, з порушенням опорно- рухового апарату, глибоко розумово відсталих

8

з важкими порушеннями мови, затримкою психічного розвитку, косоокістю та амбліопією, зі зниженим зором, розумово відсталих і хворих на сколіоз

10

з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення

12

 

 

Оформлення дитини в дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу

З чого ж почати оформлення дитини в дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу?

Для прискорення оформлення дитини варто порекомендувати батькам здійснити таку послідовність дій:

 • отримати роз'яснення у психолого-медико-педагогічній консультації та бланк картки стану здоров'я і розвитку дитини (дані попереднього обстеження) із заповненням загальних відомостей про дитину;
 • пройти попереднє обстеження дитини в територіальному медичному закладі, із занесенням даних обстеження в картку стану здоров'я і розвитку дитини;
 • подати документи до психолого-медико-педагогічної консультації (картку стану здоров'я і розвитку дитини, свідоцтво про народження дитини (копію), паспорт матері/батька, які супроводжують дитину), де призначать термін проходження діагностичного обстеження дитини;
 • у визначений термін, у присутності батьків дитини або осіб, які їх замінюють, пройти діагностичне обстеження дитини в ПМПК, отримати витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК із заключним діагнозом та рекомендаціями про місце (заклад, тип групи) корекційного навчання, виховання, розвитку та термін перебування;
 • отримати направлення у дошкільний навчальний заклад (групу) відповідного типу в місцевому органі управління освітою на підставі витягу з протоколу діагностичного засідання ПМПК (за згодою батьків або осіб, які їх замінюють);
 • звернутись до керівника дошкільного навчального закладу щодо влаштування дитини, надавши необхідні документи.

Неодмінною умовою для влаштування дитини в дошкільний навчальний заклад будь-якого типу має бути наявність у дитини профілактичних щеплень. Відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дошкільного навчального закладу не дозволяється.

Якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків -у зв'язку з медичними протипоказаннями при благополучно епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до дошкільного навчального закладу та відвідувати його.

Оформлення картки стану здоров'я і розвитку дитини

Оформлення картки стану здоров'я і розвитку дитини (далі - картка) доцільно розпочати з розділу «Педагогічна характеристика», який заповнює вихователь (якщо дитина не відвідує дитячий садок, цей розділ не заповнюється). Характеристика засвідчується підписами вихователя та керівника дошкільного навчального закладу, а також печаткою закладу.

Дуже важливо надати об'єктивну, розгорнуту, змістовну характеристику, яка разом з іншими відомостями допоможе консультантам ПМПК правильно оцінити досягнення, встановити хід розвитку, діагноз, причини порушень, визначити умови реабілітації та корекційного навчання дитини. Необхідно також зазначити зміст та динаміку змін у її фізичному, пізнавальному, соціальному розвитку, і не стільки кількісних показників (що зробила, запам'ятала, виконала) скільки якісних (як виконала: самостійно чи за допомогою дорослого, старанно чи похапцем, із задоволенням, інтересом, творчо чи не проявила ніякої зацікавленості). Варто зазначити и тенденції поведінки дитини, нахили, здібності до певних видів діяльності, як формуються базові якості, визначити сильні та слабкі сторони в її розвитку. Усе це в сукупності надасть змогу отримати цілісне уявлення про рівень компетентності дитини. Проте в характеристиці не можна визначати рівень розвитку дитини (високий, середній, низький або відповідає нормі тощо). Вона має бути описово-інформативною, а не оцінною. (У Додатках надано алгоритми складання педагогічної та психологічної характеристик на дитину дошкільного віку.)

Розділ картки «Результати психологічного обстеження» заповнюється практичним психологом навчального закладу або територіального медичного закладу. В ньому зазначається:

 • адекватність поведінки, міжособистісні стосунки, наявність інтересу до співпраці з дорослим;
 • характеристика предметно-практичних дії, рівень працездатності, самостійність;
 • стан емоційно-вольової сфери;
 • стан розвитку психічних процесів;
 • здатність зосереджуватись, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки, частини, встановлювати схоже і відмінне, узагальнювати, класифікувати, переносити вміння в нові ситуації тощо.

Наступним етапом має бути логопедичне обстеження дитини, яке здійснює вчитель-логопед дошкільного навчального закладу або логопед територіального медичного закладу. Логопед зазначає в картці загальну характеристику мовлення та висновок про наявність мовленнєвих порушень.

Після цього необхідно пройти обстеження у лікарів територіального медичного закладу (педіатра, офтальмолога, отоларинголога, невролога, психіатра). Якщо дитині рекомендована група з порушенням опорно- рухового апарату, необхідним е огляд хірурга (ортопеда). За наявності генетичних захворювань — бажана медико-генетична консультація.

Іноді порушення зору, слуху, мовлення, інтелектуального розвитку виявляються вже під час перебування дитини в дошкільному навчальному закладі загального розвитку або навчання в загальноосвітній школі (початкових класах). З часом і педагоги, і батьки розуміють, що виявлені вади спричиняють затримку процесу розвитку дитини, стають причиною труднощів у навчанні, вихованні, і тому необхідно визначити для неї адекватні форми психолого-педагогічної, корекційної, соціально-медичної допомоги, форми і методи навчання відповідно до її індивідуальних особливостей та психофізичного розвитку. У таких ситуаціях слід своєчасно ухвалити правильне рішення. Такі питання доцільно виносити на обговорення педагогічної ради навчального закладу, ухвалювати колегіальні рішення, доводити їх до відома батьків.

Діагностичне обстеження дітей ПМПК може здійснюватись як з ініціативи адміністрацій дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (за поданням фахівців соціально-педагогічної служби, педагогічних працівників), так і за заявами батьків або осіб, які їх замінюють.

Слід пам'ятати, що діагностичне обстеження дітей ПМПК здійснюється лише в присутності батьків.

Для проведення діагностичного обстеження до ПМПК необхідно подати такі документи:

 • свідоцтво про народження дитини;
 • витяг з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);
 • розгорнуту характеристику з дошкільного чи загальноосвітнього навчального закладу, у якому виховується/навчається дитина;
 • зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки;
 • картку стану здоров'я та розвитку дитини (заповнену педагогом, логопедом, практичним психологом та з результатами медичного обстеження).

Такий бланк може видати і заповнити загальні відомості про дитину на підставі поданого свідоцтва про народження дитини, паспорта батька або матері вчитель-дефектолог навчального закладу за погодженням з ПМПК (з'ясувати чи перебуває дитина на обліку, чи занесена до банку даних).

Картка дійсна для заповнення в усіх закладах системи освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення України (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації» від 7 липня 2004 р. № 569/38).

Підписи лікарів мають бути засвідченні особистою печаткою.

 

 

 

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:

 

- Медичну довідку про стан здоров'я дитини; та про епідеміологічне оточення;

- Свідоцтво про народження дитини;

- Документи на встановлення батьківської плати.

 

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, в літній період ( 75 днів).

 

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 

- За бажанням батьків;

- На підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ДНЗ цього типу;

- У разі несплати без поважних причин.

style=li